Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 6 imienia Krasnala Hałabały w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mp6zyrardow.szkolnastrona.pl

Treść strony

Zasady funkcjonowania

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrardowie jest jednostką budżetową prowadzoną i finansowaną przez Gminę Żyrardów, oraz:

Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Nadzór pedagogiczny pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole jest placówką publiczną.

Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu w godzinach od 7 do 17,00 przez 10 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną: lipiec-sierpień.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991r.  oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami), z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.

Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki określa statut

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-06-26 13:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-22 16:36

drukuj całą stronę

Opis strony

redakcja: Beata Szkup

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6874
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-02-22 16:36:58